Η Λανσέ κατασκευάζει πισίνες διαφόρων τύπων και χαρακτηριστικών. Σας παραθέτουμε ορισμένα δείγματα της δουλειάς μας. Η έμφαση δίνεται στην καλαισθησία και στην διαύγεια του νερού.