Η Λανσέ διαθέτει πολλούς προμηθευτές από χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Επιλέγει και δοκιμάζει τον εξοπλισμό που εισάγει και μπορεί έτσι να προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις.